آموزش زبان عربی
آموزشی -فرهنگی -علمی

بارم نمرات عربي سال اول راهنمايي تحصيلي در نوبت اول و دوم و شهريور ماه ( پيشنهادي)

 

رديف

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور ماه

1

شناخت كلمات شامل: معني لغات عربي به فارسي و بالعكس

( همراه تصوير يا بدون تصوير) با توجه به املاي صحيح كلمات

5/1

1

1

2

ترجمه‌ي جمله‌ي عربي به فارسي از متن و تمرين ها

5/4

4

4

3

ترجمه‌ي جمله‌ي فارسي به عربي از قبيل آنچه در كتاب آمده است.

1

1

1

4

اسم اشاره شامل: ساختن جمله با استفاده از اسم هاي اشاره به دور، نزديك، مذكر، مؤنث، مفرد، مثني، جمع وكاربرد درست آن ها در جمله

3

5/2

2

5

استفهام شامل: ساختن جمله با استفاده از ادوات استفهام و

كاربرد درست آن ها

3

2

2

6

تصحيح اغلاط

1

5/0

5/0

7

مفرد، مثني، جمع شامل: شناخت هر يك از اسماء مفرد، مثني، جمع هاي مذكر سالم، مؤنث سالم، مكسر و كاربرد درست آن ها در جمله

-

2

5/2

8

اسم، فعل، حرف: شامل تشخيص اقسام كلمه در جمله

-

1

1

9

الدرسات القرانية

1

1

1

جمع

15

15

15

توزيع نمرات شفاهي:

1- قرائت صحيح متن                      2 نمره

2- ترجمه‌ي صحيح متن                   2 نمره

3- شناخت كلمات و ترجمه واژه ها       1 نمره

جمع                                            5 نمره

بارم نمرات عربي سال دوم راهنمايي تحصيلي در نوبت اول و دوم و شهريور ماه  ( پيشنهادي)

 

رديف

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور ماه

1

ترجمه‌ي واژه هاي فارسي به عربي و بالعكس

1

5/0

5/0

2

ترجمه‌ي جمله‌ي عربي به فارسي از متن و تمرين ها

4

4

4

3

ترجمه‌ي جمله‌ي فارسي به عربي ( مطابق آنچه در كتاب آمده است)

5/0

5/0

5/0

4

مطالب سال اول راهنمايي شامل: اسم اشاره، مذكر، مؤنث، مفرد، مثني، جمع، استفهام، اسم، فعل و حرف.

1

-

-

5

فعل ماضي شامل: تطبيق جمله با تصوير، پر كردن جاهاي خالي با فعل مناسب، استفاده‌ي مناسب از صيغه هاي مذكر و مؤنث پاسخگويي به جملات سؤالي با استفاده از فعل ماضي

4

3

5/2

6

تشخيص اغلاط

1

5/0

5/0

7

بكارگيري ضماير مناسب منفصل

1

1

1

8

فعل مضارع شامل: تطبيق جمله با تصوير، تبديل فعل ماضي به مضارع در جمله، پر كردن جاهاي خالي با استفاده‌ي صحيح از صيغه هاي مذكر و مؤنث، پاسخگويي به جملات استفهامي

5/0

3

5/3

9

درك مطلب

1

5/1

5/1

10

الدرسات القرانيه

1

1

1

جمع

15

15

15

توزيع نمرات شفاهي:

1- قرائت صحيح متن                      2 نمره

2- ترجمه‌ي صحيح متن                   2 نمره

3- شناخت كلمات و ترجمه واژه ها       1 نمره

جمع                                            5 نمره  

بارم نمرات عربي سال سوم راهنمايي تحصيلي در نوبت اول و دوم و شهريور ماه( پيشنهادي)

 

رديف

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور ماه

1

ترجمه‌ي واژه هاي فارسي به عربي و بالعكس

5/0

5/0

5/0

2

ترجمه‌ي جمله‌ي عربي به فارسي از متن و تمرين ها

5/4

5

5

3

ترجمه‌ي جمله‌ي فارسي به عربي

5/0

5/0

5/0

4

شناخت فعل ماضي و مضارع و ضماير منفصل

5/1

25/1

25/1

5

تصحيح اغلاط

5/0

1

5/0

6

وزن كلمات

5/1

5/0

5/0

7

سؤالي و منفي كردن

1

5/0

5/0

8

فعل امر

1

5/0

5/0

9

فعل نهي

1

75/0

75/0

10

مبتدا و خبر

-

1

1

11

فعل و فاعل

-

1

1

12

مفعول و جار و مجرور

-

5/0

5/0

13

درك مطلب

5/1

1

5/1

14

الدرسات القرانيه

5/1

1

1

جمع

15

15

15

توزيع نمرات شفاهي:

1- قرائت صحيح متن                      2 نمره

2- ترجمه‌ي صحيح متن                   2 نمره

3- شناخت كلمات و ترجمه واژه ها       1 نمره

جمع                                            5 نمره

[ پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۸ ] [ 8:30 ] [ مهدی شفائی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

قال الصّادق (ع ):(تَعَلّمُوا العَرَبیّة فَإنّها کَلام ُ اللهِ الّذي یُکَلّم ُ بِهِ خَلقَهُ)
لینک دوستان
لینک های مفید
پيوندهای روزانه
امکانات وب